ALBER Schodolez

Scalamobil od nemeckej firmy ALBER je unikátne zariadenie na prepravu osôb po schodoch. Je určené pre ľudí s obmedzenou možnosťou pohybu, či už odkázaných na invalidný vozík alebo pre starších ľudí. Je to kompaktný prístroj malých rozmerov s vysokým výkonom a obratnosťou, ktorý umožní pohyb po schodoch aj tam, kde iné mechanizmy zlyhávajú.

Scalamobil

Scalamobil je kompaktný prístroj umožňujúci pohyb postihnutých osôb po schodoch na invalidnom vozíku i bez neho. Jeho kompaktné rozmery a nízka váha zabezpečujú ľahkú manipuláciu i v stiesnených priestoroch a preto ho možno použiť ako na priamych, tak i na točitých schodiskách. Je kompatibilný s bežnými značkami invalidných vozíkov. Pre ľudí, ktorí nie sú odkázaní na invalidný vozík ale majú problémy s pohybom po schodoch, je určená špeciálna stolička X3. Na obsluhu scalamobilu nie je potrebné vynaložiť veľkú fyzickú silu, preto ju po krátkom zaškolení dokáže každý ľahko zvládnuť. Vďaka svojej nízkej váhe a rozmerom sa Scalamobil zmestí do batožinového priestoru automobilu a preto je ideálny aj pre transport.

Obsluha

Použitie a obsluha je veľmi jednoduchá. Scalamobil sa jednoducho zasunie do špeciálnych držiakov primontovaných na invalidnom vozíku, zamkne sa pomocou rýchloupínacieho mechanizmu, z vozíka sa odnímu veľké kolesá a všetko je pripravené na zdolávanie schodov. Bezpečnostné brzdy na všetkých štyroch kolesách zabezpečujú vašu bezpečnosť. Automaticky brzdia na každej hrane schodu. So Scalamobilom sa môžete pohybovať po každom povrchu.

Scalastuhl X3

Táto špeciálne navrhnutá stolička je určená pre ľudí, ktorí nie sú odkázaní na invalidný vozík ale majú problémy s pohybom po schodoch. Scalamobil sa do nej upne podobne ako do invalidného vozíka. Vyrába sa v dvoch prevedeniach: pevnej i skladacej.

Scalaport X6

Scalaport X6 umožňuje adaptáciu Scalamobilu na veľké množstvo rôznych typov invalidných vozíkov bez nutnosti montovať na každý vozík špeciálne držiaky a bez nutnosti demontáže veľkých kolies. Tým je toto zariadenie predurčené pre rôzne verejné budovy, kde pre rôznorodosť invalidných vozíkov je potrebná väčšia adaptabilita prístroja. Takisto je určené pre vozíky, na ktoré z rôznych technických príčin nie je možné primontovať špeciálne držiaky alebo odmontovať kolesá.